காணொளிகள்


 1. Radio 3 (Norway) காணொளிகள்
 2. கரிசல் எழுத்தாளர் கி.ரா பற்றி பா.செயப்பிரகாசம்
 3. மக்கள் பாவலர் இன்குலாப் பற்றி பா.செயப்பிராகாசம்
 4. உரைகள் - காணொளி
 5. நேர்காணல் - காணொளி
 6. பா.செயப்பிரகாசம் கதைகள் பற்றிய காணொளிகள்
 7. மற்ற காணொளிகள்
 8. News18 காணொளிகள்

புதிய தலைமுறை காணொளிகள்

 1. தொண்டர் தற்கொலைகள்... - நேர்பட பேசு
 2. தமிழ் ஈழம் கேட்டு மீண்டும் துளிர்த்த மாணவர் போராட்டம் - நேர்பட பேசு
 3. புது புது அர்த்தங்கள்
 4. புது புது அர்த்தங்கள் (13/09/2014)
 5. புது புது அர்த்தங்கள் (04/08/2014)
 6. புது புது அர்த்தங்கள் (12/02/2014)
 7. புது புது அர்த்தங்கள் (18/01/2014)
 8. புது புது அர்த்தங்கள் (05/12/2013)

பிரபலமான பதிவுகள்

ஜெயந்தன் - நினைக்கப்படும்

பாரதியின் நினைவு நூற்றாண்டில் தமிழ்க் கவிதையின் செல்திசை

வட்டார வழக்கும் இலக்கியமும் சிறுகதை - நெடுங்கதை

கீழத்தெரான் – துரை.குணா கவிதைகள்

துரோகிகளின் தேசம்