கதைகள்


சிறு கதைகள்

 1. குஷ்டரோகிகள் / Les Lépreux
 2. அவன் வாழ்க்கையில் மயிலாட்டம் இல்லை
 3. பராசக்தி
 4. அவர்களை கைது செய்
 5. விஷக்கடி
 6. குடிபெயர்வு
 7. கடைசி விடை
 8. மூளைக் காய்ச்சல்
 9. புத்தர் ஏன் நிர்வாணமாய் ஓடினார்?
 10. மகன்
 11. தாலியில் பூச்சூடியவர்கள்
 12. தடயம் / उडे पंछी उन्मुक्त गगन में
 13. एक यरुशलम (A Jerusalem)
 14. பொய் மலரும்


உருவக கதைகள்

 1. சங்கீதம்
 2. நரியின் கருணை
 3. கலைஞன் சுதந்திரம்
 4. பாம்புகள்
 5. தேன் கரடி


மொழிபெயர்ப்பு கதைகள்

 1. ஊரடங்கு (மூலம்: ஒரியா, ஜெயந்த் கே.பிஸ்வாஸ்)
 2. போராளியும் மிருகமும் (சீன உருவக கதை)
 3. மூங்கிலும் பாம்பும் (சீன உருவக கதை)


காணொளி / ஒலி

பிரபலமான பதிவுகள்

ஜெயந்தன் - நினைக்கப்படும்

பா.செயப்பிரகாசம் நூல்கள்

ஆய்வு - பா.செயப்பிரகாசம் சிறுகதைகள் காட்டும் கரிசல்காட்டு மக்களின் வாழ்வியல்

பொன்னீலன் ‘கரிசல்’ - நாவல்: நில வரைவியலும் நினைவுகளும்

பா.செயப்பிரகாசத்தின் சிறுகதை ‘அம்பலகாரர் வீடு’ - பெ.விஜயகுமார்