கதைகள்


சிறு கதைகள்

 1. குஷ்டரோகிகள் / Les Lépreux
 2. அவன் வாழ்க்கையில் மயிலாட்டம் இல்லை
 3. பராசக்தி
 4. கூட்டாஞ் சோறு
 5. அவர்களை கைது செய்
 6. விஷக்கடி
 7. குடிபெயர்வு
 8. கடைசி விடை
 9. மூளைக் காய்ச்சல்
 10. புத்தர் ஏன் நிர்வாணமாய் ஓடினார்?
 11. மகன்
 12. தாலியில் பூச்சூடியவர்கள்
 13. தடயம் / उडे पंछी उन्मुक्त गगन में
 14. एक यरुशलम (A Jerusalem)


குறு நாவல்

 1. கருக்கிருட்டு மழை
 2. வாசிக்க முடியா எழுத்து

உருவக கதைகள்

 1. சங்கீதம்
 2. நரியின் கருணை
 3. கலைஞன் சுதந்திரம்
 4. பாம்புகள்
 5. தேன் கரடி


மொழிபெயர்ப்பு கதைகள்

 1. ஊரடங்கு (மூலம்: ஒரியா, ஜெயந்த் கே.பிஸ்வாஸ்)
 2. போராளியும் மிருகமும் (சீன உருவக கதை)
 3. மூங்கிலும் பாம்பும் (சீன உருவக கதை)


காணொளி / ஒலி

பிரபலமான பதிவுகள்

ஜெயந்தன் - நினைக்கப்படும்

பா.செயப்பிரகாசம் (எ) சூரியதீபன்

இசைப்போர்

வட்டார வழக்கும் இலக்கியமும் சிறுகதை - நெடுங்கதை

சோ.தர்மன் - கரிசல் இலக்கிய வெள்ளாமையின் மகசூல் பெருத்த காடு