பா.செயப்பிரகாசம் நேர்காணல் - காணொளி

எழுத்தாளர் பா.செயப்பிரகாசம் (சூரியதீபன்) - நேர்காணல் - Sept 2018


Chennai Book Fair - Puthiyathalaimurai's interview with writer Jayaprakash - June 2016


இந்தி எதிர்ப்புப் போராட்டம் - நேர்காணல் April 2021


கருத்துகள்

பிரபலமான பதிவுகள்

வட்டார இலக்கியம்

பொன்னீலன் ‘கரிசல்’ - நாவல்: நில வரைவியலும் நினைவுகளும்

கரிசல் வெள்ளாமை

ஆய்வு: பா.செயப்பிரகாசம் சிறுகதைகள் காட்டும் கரிசல்காட்டு மக்களின் வாழ்வியல்

வட்டார வழக்கும் இலக்கியமும் சிறுகதை - நெடுங்கதை