கரிசல் எழுத்தாளர் கி.ரா பற்றி பா.செயப்பிரகாசம்

கிராவுடன் இலக்கிய தர்பார் - 5 நவம்பர் 2017
கிராவும் நானும் - பா.செயப்பிரகாசம்
நெல்லையில் நடைபெற்ற கி.ரா-வின் 95-வது பிறந்தநாள் நிகழ்ச்சி

கி.ராஜநாராயணனின் துணைவியார் கணவதி அம்மாளின் படத் திறப்பு விழா, புதுவைப் பல்கலைக்கழகம் - 19 அக்டோபர் 2019
கி.ராஜநாராயணன் புகழஞ்சலி - எழுத்தாளர் பா.செயப்பிரகாசம்
கி.ரா.வின் படைப்புலகம் - எழுத்தாளர் கி.ராஜநாராயணன் நினைவு தேசியக் கருத்தரங்கம்

நாள்: 26.05.2021 நேரம்: மாலை 5.00 மணி

தலைப்பு: எழுத்தில் மட்டுமல்ல முன்னத்தி ஏர்
சிறப்புரையாளர்: பா.செயப்பிரகாசம், எழுத்தாளர்கி. ராஜநாராயணன் புகழ் அஞ்சலி - 23 மே 2021


விருட்சம் - குவிகம் நடத்தும் கி.ராஜநாராயணன் நினைவு கூட்டம் - 21.05.2021 நேரம்: மாலை 6.30 மணி
பைந்தமிழ் இலக்கியப் பேரவை - கி.ரா விருது விழா - 4 July 2021கருத்துகள்

பிரபலமான பதிவுகள்

வட்டார இலக்கியம்

நா.காமராசன் ஓய்ந்த நதியலை

அறிவுசார் புலமைச் சமூகம்

பலியாடுகள்