பா.செயப்பிரகாசம் கதைகள் - காணொளிகள்

ஒரு கிராமத்து ராத்திரிகள் - சிறுகதை ஒலி வடிவில் இங்கே கேட்கலாம்.
ஒரு கிராமம் இரவில் எப்படியிருக்கும்? தெரு மூலையில் படுத்திருக்கும் வயதான தாத்தா என்ன செய்துகொண்டு இருப்பார்? ஊரென்றால் ஒரு ஜமீனும் இருப்பார், அவருக்கு ஒரு அந்தரங்கமும் இருக்கும். அவற்றை ‘ஒரு கிராமத்து ராத்திரிகள்’ சிறுகதையில் படம் பிடித்து காட்டியிருப்பார் ~ பா.செயப்பிரகாசம்.


தடயம் - சிறுகதை ஒலி வடிவில் இங்கே கேட்கலாம்.


தாலியில் பூச்சூடியவர்கள் - சிறுகதை ஒலி வடிவில் இங்கே கேட்கலாம்.கதை கேட்க வாங்க - பா. செயப்பிரகாசம் கதைகள் - பவா செல்லத்துரை
கதை கேட்கலாம் வாங்க - பா.செயப்பிரகாசத்தின் கரிசலின் இருள்கள்
அக்னிமூலை - பா. செயப்பிரகாசம் - புத்தக அறிமுகம்
தாலியில் பூச்சூடியவர்கள் - பா.செயப்பிரகாசம் சிறுகதை
தாலியில் பூச்சூடியவர்கள் - பகுதி 1 (தமிழச்சி)
தாலியில் பூச்சூடியவர்கள் - பகுதி 2 (தமிழச்சி)கானல் வரி

கருத்துகள்

பிரபலமான பதிவுகள்

பொன்னீலன் ‘கரிசல்’ - நாவல்: நில வரைவியலும் நினைவுகளும்

ஈழக் கதவுகள் - புத்தக மதிப்புரை

வாசிப்பு வாசல்

வட்டார இலக்கியம்

இன்குலாப் - பாரதிக்குப் பின்