கவிதைகள்

 1. மகரந்தமிலாப் பூ கொள்ளுமோ சூல்!
 2. செண்பக இதயங்கள் எரிகையில்
 3. கூடைக்காரிகள்
 4. பத்திரமாய் இருக்கிறது வரலாறு
 5. சமத்துவ தீர வாசம்
 6. விதைகள் உறங்குவதில்லை
 7. ஒரு பெயர் சொல்லுக
 8. இன்றுதான் நான் பிறந்தேன்
 9. மக்களே போல்வர்
 10. வாழ்வைப் பாடிய தருணம்
 11. மரணத்துள் வாழ்வு
 12. நனையாத கவிதைகள்
 13. எத்தனை காலம்
 14. பிறந்தநாள்
 15. அந்த 49 பேர்
 16. புலி அசைவு
 17. விழுந்த இடம்
 18. நிலவை ஏற்றினோம் நாங்கள்
 19. எழுதிய கை

English Translations

 1. Birthday (பிறந்த பொழுது)
 2. Life On The Shores Of Samuthavapuram (சமத்துவ தீர வாசம்)
 3. HOW LONG? (எத்தனை காலம்?)
 4. Without moisture (நனையாத கவிதைகள்)

கட்டுரை

 1. மணிப்பூர் மலையரசி
 2. சூரியதீபன் கவிதைகள் - களந்தை பீர்முகமது
 3. விடியும் வரை பெய்த கவிதை மழை

காணொளி

 1. பேரணி - பா.செயப்பிரகாசம் கவிதை

பிரபலமான பதிவுகள்

நீட் தேர்வு – ஒரு ஊமை கண்ட கனவு!

கி.ரா - தமிழ்நாடு முதலமைச்சருக்கு ஒரு கடிதம்

கரிசல் வெள்ளாமை

வட்டார வழக்கும் இலக்கியமும் சிறுகதை - நெடுங்கதை

கற்பக தரு சொக்கப்பனை ஆகிறது!