பா.செயப்பிரகாசத்தின் ஈழக் கதவுகள் & அந்த கடைசிப் பெண்ணாக - நூல்கள் வெளியீட்டு விழா

17 பிப்ரவரி 2007, எல்எல்எ கட்டிடம், சென்னை
தலைமை: கவிஞர் இன்குலாப் 
வரவேற்புரை: தோழமை வெளியீடு கு.பூபதி
ஈழக் கதவுகள் நூல் வெளியீடு: பழ நெடுமாறன், பெற்றுக்கொள்பவர் தொல் திருமாவளவன்
அந்த கடைசிப் பெண்ணாக நூல் வெளியீடு: எழுத்தாளர் அமரந்தா, பெற்றுக்கொள்பவர் மாலதி மைத்திரி
வாழ்த்தி உரையாற்றியவர்கள்: ஓவியர் மருது, தியாகு, இயக்குனர் புகழேந்தி தங்கராஜ்

ஈழக் கதவுகள்

அந்த கடைசிப் பெண்ணாக

அந்த கடைசிப் பெண்ணாக நூல் வெளியீடு: எழுத்தாளர் அமரந்தா, பெற்றுக்கொள்பவர் மாலதி மைத்திரி

ஈழக் கதவுகள் நூல் வெளியீடு: பழ நெடுமாறன், பெற்றுக்கொள்பவர் தொல் திருமாவளவன்பகுதி 1


பகுதி 2


பகுதி 3


பகுதி 4கருத்துகள்

பிரபலமான பதிவுகள்

வட்டார இலக்கியம்

பொன்னீலன் ‘கரிசல்’ - நாவல்: நில வரைவியலும் நினைவுகளும்

கரிசல் வெள்ளாமை

ஆய்வு: பா.செயப்பிரகாசம் சிறுகதைகள் காட்டும் கரிசல்காட்டு மக்களின் வாழ்வியல்

வட்டார வழக்கும் இலக்கியமும் சிறுகதை - நெடுங்கதை