பங்குப்பெற்ற நிகழ்வுகள் 2001 - இந்தியா

 2001 ஆம் ஆண்டு சிதைந்த கூடு

குஜராத் நிலநடுக்க 150 அடி நீள ஓவியக் காட்சியை ஓவியர் புகழேந்தி நடத்துவதற்கு கவிஞர் இன்குலாப் அவர்களுடன் எழுத்தாளர் பா.செயப்பிரகாசம் அவர்களும் துணை நின்றார். சென்னையில் நடைபெற்றக் காட்சியில் எடுக்கப் பட்ட ஒளிப்படங்கள்.

கருத்துகள்

பிரபலமான பதிவுகள்

சாதி ஆணவக் கொலைகள்: அச்சம் கொள்

வட்டார வழக்கும் இலக்கியமும் சிறுகதை - நெடுங்கதை

போராட்டக் களங்களின் சகபயணி

சாகாப் பொருளும் அது, சாகடிக்கும் பொருளும் அது!

ஆய்வு: பா.செயப்பிரகாசம் சிறுகதைகள் காட்டும் கரிசல்காட்டு மக்களின் வாழ்வியல்