பங்குப்பெற்ற நிகழ்வுகள் 2001 - இந்தியா

 2001 ஆம் ஆண்டு சிதைந்த கூடு

குஜராத் நிலநடுக்க 150 அடி நீள ஓவியக் காட்சியை ஓவியர் புகழேந்தி நடத்துவதற்கு கவிஞர் இன்குலாப் அவர்களுடன் எழுத்தாளர் பா.செயப்பிரகாசம் அவர்களும் துணை நின்றார். சென்னையில் நடைபெற்றக் காட்சியில் எடுக்கப் பட்ட ஒளிப்படங்கள்.

கருத்துகள்

பிரபலமான பதிவுகள்

தமிழ்ச்சிறுகதையின் அரசியல்: ச.தமிழ்ச்செல்வன்

பா.செயப்பிரகாசம் நூல்கள்

நா.காமராசன் ஓய்ந்த நதியலை

ஜெயந்தன் - நினைக்கப்படும்

சாதி ஆணவக் கொலைகள்: அச்சம் கொள்