முடிந்து போன அமெரிக்க கற்பனைகள் - புத்தக மதிப்புரை


இந்தியாவில் படித்த, நகர்ப்புற, மத்தியதர வர்க்கத்தில் பிறந்த இளைஞர்கள் ஒவ்வொருவர் மனதிலும் அமெரிக்காவின் இதழ்கள், புத்தகங்கள், திரைப்படங்கள், இணையப் பக்கங்கள், தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள், அரசியல் விவாதங்கள் மேற்படிப்பிற்கும் வேலைகளுக்குமான வாய்ப்புகள் எனப் பல வாய்க்கால்கள் மூலம் அமெரிக்காவைப் பற்றிய வெவ்வேறு விதமான சித்திரங்கள் எழுப்பப்பட்டிடுக்கின்றன. அவை எவ்வளவு தூரம் மிகைப்படுத்தப்பட்டவை, ஒருசார்பானவை என்பதை அங்கு ஒரு நடை போய் வந்தால் உணர்ந்து கொள்ள முடியும்.

ஆனால் ஒரு எழுத்தாளராக, சமூக ஜீவியாக, ஆதிக்க மனோபாவங்களுகு எதிராகப் போராடுவதைத் தன் கடமையாகக் கருதும் பா.செயப்பிரகாசம் போன்றவர்கள் அங்கு சென்று, சில மாதங்கள் தங்கித் திரும்பும் போது கொண்டு வருகின்ற சித்திரங்கள் பிக்சர் போஸ்கார்டுகளாக இருப்பதில்லை. அவை அந்தச் சமூகத்தை, அந்த தேசத்தின் ஆளுகையை (Governance) ஊடுருவிப் பார்க்கின்ற வருடி உணர்ந்த அறிக்கைகளாக (Scan Report) நமக்குக் கிடைக்கின்றன.
- மாலன் -

விலை : Rs 80.00
பக்கங்கள் : 168
எழுத்தாளர் : பா.செயப்பிரகாசம்
பதிப்பகம் : தோழமை

நன்றி: விருபா - 27 டிசம்பர் 2012

கருத்துகள்

பிரபலமான பதிவுகள்

வட்டார இலக்கியம்

நா.காமராசன் ஓய்ந்த நதியலை

அறிவுசார் புலமைச் சமூகம்

பலியாடுகள்