பங்குப்பெற்ற நிகழ்வுகள் 2004 - இந்தியா

தமிழ் இலக்கியம் 2004 - சென்னை 10, 11 ஜனவரி 2004 

உலகளாவிய அளவில் தமிழ் நேசிப்பினையும், கணினி யுகத்தில் தமிழ்ப் புத்தக வெளியீடுகளையும் மையப்படுத்தி புத்தாயிரத்திற்கான புதிய திசைகளைத் தேடும் தமிழ் இலக்கியம் 2004 நடைபெறுகின்றது.

இடம்: சர்.பிட்டி.தியாகராய மகால், பனகல் பார்க், (கண்ணதாசன் சிலை அருகில்), சென்னை

நிகழ்ச்சி நிரல் : 10.01.2004 – சனிக்கிழமை

மாலை 7.30 : கவிஞர் மீரா நினைவஞ்சலி : பா.செயப்பிரகாசம்கருத்துகள்

பிரபலமான பதிவுகள்

பா.செயப்பிரகாசம் நூல்கள்

நூல்நோக்கு: கி.ரா.வின் கடைசி ஆண்டுகள்

ஜெயந்தன் - நினைக்கப்படும்

கதைசொல்லி - 32 வது இதழ் குறித்த பார்வை

நா.காமராசன் ஓய்ந்த நதியலை