பங்குப்பெற்ற நிகழ்வுகள் 2000 - இந்தியா

தமிழ் இனி 2000 - உலகத் தமிழ் இலக்கியக் கருத்தரங்கு
செப்டம்பர் 1-3, ஹோட்டல் அட்லாண்டிக், எழும்பூர், சென்னை

பஞ்சாங்கம், பா.செயப்பிரகாசம், அசுவகோஸ், சேரன், சிவத்தம்பி, நுஃமான், அடூர் கோபாலகிருஷ்ணன், மாலன், சுஜாதா, சிவசங்கரி, எஸ்.வி. இராஜதுரை, இராசேந்திர சோழன், த.மு.எ.ச. கதிரேசன், சுந்தர ராமசாமி, பிரபஞ்சன், அசோக மித்திரன், ராஜ் கௌதமன், உஞ்சை ராசன், அம்பை, மங்கை, வ.கீதா, ஒளவை, பூரணச் சந்திரன், ஜீ.எஸ்.ஆர். கிருஷ்ணன், பிரேம், தருமராஜ்

கருத்துகள்

பிரபலமான பதிவுகள்

வட்டார இலக்கியம்

பொன்னீலன் ‘கரிசல்’ - நாவல்: நில வரைவியலும் நினைவுகளும்

கரிசல் வெள்ளாமை

ஆய்வு: பா.செயப்பிரகாசம் சிறுகதைகள் காட்டும் கரிசல்காட்டு மக்களின் வாழ்வியல்

வட்டார வழக்கும் இலக்கியமும் சிறுகதை - நெடுங்கதை