பங்குப்பெற்ற நிகழ்வுகள் 2000 - இந்தியா

தமிழ் இனி 2000 - உலகத் தமிழ் இலக்கியக் கருத்தரங்கு
செப்டம்பர் 1-3, ஹோட்டல் அட்லாண்டிக், எழும்பூர், சென்னை

பஞ்சாங்கம், பா.செயப்பிரகாசம், அசுவகோஸ், சேரன், சிவத்தம்பி, நுஃமான், அடூர் கோபாலகிருஷ்ணன், மாலன், சுஜாதா, சிவசங்கரி, எஸ்.வி. இராஜதுரை, இராசேந்திர சோழன், த.மு.எ.ச. கதிரேசன், சுந்தர ராமசாமி, பிரபஞ்சன், அசோக மித்திரன், ராஜ் கௌதமன், உஞ்சை ராசன், அம்பை, மங்கை, வ.கீதா, ஒளவை, பூரணச் சந்திரன், ஜீ.எஸ்.ஆர். கிருஷ்ணன், பிரேம், தருமராஜ்

கருத்துகள்

பிரபலமான பதிவுகள்

ஜெயந்தன் - நினைக்கப்படும்

படைப்பாளியும் படைப்பும்

கீழத்தெரான் – துரை.குணா கவிதைகள்

வட்டார இலக்கியம்

பலியாடுகள்