பா.செயப்பிரகாசம் பெற்ற விருதுகள் / மதிப்பளிப்புகள்

பா.செயப்பிரகாசம் தன் வாழ்நாளில் பல விருதுகள் / மதிப்பளிப்புகள் பெற்றுள்ளார். ஆனால் அவையாவும் அவர் இல்லம் மாறிக்கொண்டு இருந்ததால் ஆவணபடுத்தவோ பாதுகாக்கவோ முடியலவில்லை. ஆவணமாக கிடைத்த ஒரு சில விருதுகள் / மதிப்பளிப்புகள் மட்டும் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.விஜயா வாசகர் வட்ட விருது விழா படங்கள் இங்கே காணலாம்.


கருத்துகள்

பிரபலமான பதிவுகள்

ஜெயந்தன் - நினைக்கப்படும்

நா.காமராசன் ஓய்ந்த நதியலை

வட்டார வழக்கும் இலக்கியமும் சிறுகதை - நெடுங்கதை

பொன்னீலன் ‘கரிசல்’ - நாவல்: நில வரைவியலும் நினைவுகளும்

பஞ்சாபி இலக்கியம் - ஆட்காட்டிக் குருவிகளாய் பெண் குரல்கள்