பா.செயப்பிரகாசம் பெற்ற விருதுகள் / மதிப்பளிப்புகள்

பா.செயப்பிரகாசம் தன் வாழ்நாளில் பல விருதுகள் / மதிப்பளிப்புகள் பெற்றுள்ளார். ஆனால் அவையாவும் அவர் இல்லம் மாறிக்கொண்டு இருந்ததால் ஆவணபடுத்தவோ பாதுகாக்கவோ முடியலவில்லை. ஆவணமாக கிடைத்த ஒரு சில விருதுகள் / மதிப்பளிப்புகள் மட்டும் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.விஜயா வாசகர் வட்ட விருது விழா படங்கள் இங்கே காணலாம்.


கருத்துகள்

பிரபலமான பதிவுகள்

ஜெயந்தன் - நினைக்கப்படும்

பா.செயப்பிரகாசம் நூல்கள்

ஆய்வு - பா.செயப்பிரகாசம் சிறுகதைகள் காட்டும் கரிசல்காட்டு மக்களின் வாழ்வியல்

பொன்னீலன் ‘கரிசல்’ - நாவல்: நில வரைவியலும் நினைவுகளும்

பா.செயப்பிரகாசத்தின் சிறுகதை ‘அம்பலகாரர் வீடு’ - பெ.விஜயகுமார்