பா.செயப்பிரகாசம் பெற்ற விருதுகள் / மதிப்பளிப்புகள்

பா.செயப்பிரகாசம் தன் வாழ்நாளில் பல விருதுகள் / மதிப்பளிப்புகள் பெற்றுள்ளார். ஆனால் அவையாவும் அவர் இல்லம் மாறிக்கொண்டு இருந்ததால் ஆவணபடுத்தவோ பாதுகாக்கவோ முடியலவில்லை. ஆவணமாக கிடைத்த ஒரு சில விருதுகள் / மதிப்பளிப்புகள் மட்டும் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

*******************************

1975-இல்‌ கணையாழியில்‌ வெளிவந்த 'அக்கினி நட்சத்திரம்‌' என்ற சிறுகதைக்கு இலக்கியச்‌ சிந்தனை விருதும்‌, சிறந்த சிறுகதைக்கான விருதும்‌ கிடைத்தது.

*******************************




விஜயா வாசகர் வட்ட விருது விழா படங்கள் இங்கே காணலாம்.








கருத்துகள்

பிரபலமான பதிவுகள்

வட்டார இலக்கியம்

பொன்னீலன் ‘கரிசல்’ - நாவல்: நில வரைவியலும் நினைவுகளும்

கரிசல் வெள்ளாமை

ஆய்வு: பா.செயப்பிரகாசம் சிறுகதைகள் காட்டும் கரிசல்காட்டு மக்களின் வாழ்வியல்

வட்டார வழக்கும் இலக்கியமும் சிறுகதை - நெடுங்கதை