உறங்கா நிறங்கள்

ஓவியர் புகழேந்தியின் "இருபதாம் நூற்றாண்டு ஒரு தூரிகையின் உறங்கா நிறங்கள்" ஓவியக் காட்சி குறித்து மார்ச் 2000 கணையாழி இதழில் எழுத்தாளர் சூரியதீபன் அவர்கள் எழுதிய கட்டுரை.
கருத்துகள்

பிரபலமான பதிவுகள்

பா.செயப்பிரகாசம் நூல்கள்

கதைசொல்லி - 32 வது இதழ் குறித்த பார்வை

பா.செயப்பிரகாசம் (எ) சூரியதீபன்

வட்டார வழக்கும் இலக்கியமும் சிறுகதை - நெடுங்கதை