உறங்கா நிறங்கள்

ஓவியர் புகழேந்தியின் "இருபதாம் நூற்றாண்டு ஒரு தூரிகையின் உறங்கா நிறங்கள்" ஓவியக் காட்சி குறித்து மார்ச் 2000 கணையாழி இதழில் எழுத்தாளர் சூரியதீபன் அவர்கள் எழுதிய கட்டுரை.
கருத்துகள்

பிரபலமான பதிவுகள்

நா.காமராசன் ஓய்ந்த நதியலை

ஆய்வு: பா.செயப்பிரகாசம் சிறுகதைகள் காட்டும் கரிசல்காட்டு மக்களின் வாழ்வியல்

பா.செயப்பிரகாசம் நூல்கள்

ஜெயந்தன் - நினைக்கப்படும்

பா.செயப்பிரகாசம் (எ) சூரியதீபன் வாழ்க்கை வரலாறு