புதர்கள் விலக்கப்படுகின்றன

கோ.கேசவனின் "பள்ளு இலக்கியம் - ஒரு சமூகவியல் பார்வை" நூல் முன்னுரை.கருத்துகள்

பிரபலமான பதிவுகள்

ஜெயந்தன் - நினைக்கப்படும்

பா.செயப்பிரகாசம் நூல்கள்

வட்டார வழக்கும் இலக்கியமும் சிறுகதை - நெடுங்கதை

வட்டார இலக்கியம்

சுய தரிசனம்