புதர்கள் விலக்கப்படுகின்றன

கோ.கேசவனின் "பள்ளு இலக்கியம் - ஒரு சமூகவியல் பார்வை" நூல் முன்னுரை (அக்டோபர் 1981).கருத்துகள்

பிரபலமான பதிவுகள்

வட்டார இலக்கியம்

பொன்னீலன் ‘கரிசல்’ - நாவல்: நில வரைவியலும் நினைவுகளும்

கரிசல் வெள்ளாமை

ஆய்வு: பா.செயப்பிரகாசம் சிறுகதைகள் காட்டும் கரிசல்காட்டு மக்களின் வாழ்வியல்

வட்டார வழக்கும் இலக்கியமும் சிறுகதை - நெடுங்கதை