உறக்கந்தேடும் உலகிற்காய் - புத்தக கருத்துரை

நூலாசிரியர்: சார்ள்ஸ்
வெளியீடு: மாணவர் கலை இலக்கிய மன்றம், 1989


கருத்துகள்

பிரபலமான பதிவுகள்

ஜெயந்தன் - நினைக்கப்படும்

நா.காமராசன் ஓய்ந்த நதியலை

பஞ்சாபி இலக்கியம் - ஆட்காட்டிக் குருவிகளாய் பெண் குரல்கள்

வட்டார வழக்கும் இலக்கியமும் சிறுகதை - நெடுங்கதை

பொன்னீலன் ‘கரிசல்’ - நாவல்: நில வரைவியலும் நினைவுகளும்