உள்ளக் காடுகளில் தீ மூட்டும் சூரியதீபன்

பா.செ.வுக்கு அஞ்சலி செய்யும் விதமாக "இனிய உதயம்" நவம்பர் 2022 இதழில் மறுபதிப்பு செய்யப்பட்டுள்ள அய்யா சென்னிமலை தண்டபாணியின் ஜூலை 2021 கட்டுரை.கருத்துகள்

பிரபலமான பதிவுகள்

தமிழ்ச்சிறுகதையின் அரசியல்: ச.தமிழ்ச்செல்வன்

பா.செயப்பிரகாசம் நூல்கள்

நா.காமராசன் ஓய்ந்த நதியலை

ஜெயந்தன் - நினைக்கப்படும்

சாதி ஆணவக் கொலைகள்: அச்சம் கொள்