உள்ளக் காடுகளில் தீ மூட்டும் சூரியதீபன்

பா.செ.வுக்கு அஞ்சலி செய்யும் விதமாக "இனிய உதயம்" நவம்பர் 2022 இதழில் மறுபதிப்பு செய்யப்பட்டுள்ள அய்யா சென்னிமலை தண்டபாணியின் ஜூலை 2021 கட்டுரை.கருத்துகள்

பிரபலமான பதிவுகள்

சாதி ஆணவக் கொலைகள்: அச்சம் கொள்

வட்டார வழக்கும் இலக்கியமும் சிறுகதை - நெடுங்கதை

போராட்டக் களங்களின் சகபயணி

சாகாப் பொருளும் அது, சாகடிக்கும் பொருளும் அது!

ஆய்வு: பா.செயப்பிரகாசம் சிறுகதைகள் காட்டும் கரிசல்காட்டு மக்களின் வாழ்வியல்