காணொளி - மூன்று தமிழர் உயிர் காக்க தொடர் பட்டினி போராட்டத்தின் 18 ஆம் நாள் உரை

மூன்று தமிழர் உயிர் காக்க நடந்த தொடர் பட்டினி போராட்டத்தின் 18 ஆம் நாளான 9-10-2011 அன்று மரண தண்டனைக்கு எதிரான படைப்பாளிகள் இயக்கம் சார்பில் நடைபெற்ற உண்ணாநிலை போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட பா.செயப்பிரகாசம் கருத்துரை.

பகுதி 1பகுதி 2பகுதி 3பகுதி 4

கருத்துகள்

பிரபலமான பதிவுகள்

நா.காமராசன் ஓய்ந்த நதியலை

ஆய்வு: பா.செயப்பிரகாசம் சிறுகதைகள் காட்டும் கரிசல்காட்டு மக்களின் வாழ்வியல்

பா.செயப்பிரகாசம் நூல்கள்

ஜெயந்தன் - நினைக்கப்படும்

பா.செயப்பிரகாசம் (எ) சூரியதீபன் வாழ்க்கை வரலாறு